FORMALNIE BARIERY MODERNIZACJI CHLEWNI

Prezes WIR Piotr Walkowski prezentuje  temat formalnych barier modernizacji chlewni (czy szerzej – pomieszczeń inwentarskich) i konieczności wyznaczania na wsi stref produkcji rolniczej. Problem jest o tyle poważny, że bardzo często mieszkańcy wsi nie mający nic wspólnego z rolnictwem blokują sąsiedzkie inwestycje

Trzoda chlewna w cenie

Na rynku trzody chlewnej panuje cenowe szaleństwo – tuczniki są rekordowo drogie. Jeszcze kilka miesięcy temu nikt się tego nie spodziewał. W pierwszym tygodniu grudnia zakłady mięsne monitorowane przez MRiRW za kilogram żywca płaciły przeciętnie 5,39 zł netto. To najwyższa cena w